Deal Mediation

Kontakt

Ildiko Gaal-Baier
Wirtschaftsmediatorin • Rechtsanwältin

An der Beermahd 21A
82229 Seefeld

Tel.: + 49 (0)8152 98 92 14
Fax.: + 49 (0)8152 98 92 13

          www.dealmediation.de
E-Mail: info@dealmediation.de

          www.gaal-mediation.de
E-Mail: info@gaal-mediation.de